”Nog vet vi vilka vi är, men inte vilka vi kan bli.” William Shakespeare 

 

Individuell samtalsterapi

Att gå i individuell samtalsterapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv på djupet. Du får hjälp att se hur dina känslor, tankar och beteenden hänger ihop och påverkar ditt liv. Att gå i psykoterapi handlar framför allt om att genom tillit, insikt och bearbetning få tilltro till dina möjligheter så att du ska kunna leva i enlighet med dina djupare värderingar och livsmål. I början gör vi en överenskommelse om målet med terapin, hur ofta vi ska träffas och hur länge. Vi kan komma överens om en kortare kontakt eller en längre tids terapi – allt beroende på vad du söker för och hur dina livsomständigheter ser ut.

 

Konsultation, korttids- och långtidsterapi

Som legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och grundläggande utbildning i KBT samt diplomerad psykosyntesterapeut tar jag emot för konsultation och korttidsterapi 12–15 gånger med fokus på ett tema som vi gemensamt kommer fram till. Jag erbjuder även långtidsterapi med en frekvens på 1–2 gånger i veckan liksom psykoterapi för studenter till reducerad kostnad.

 

Distansterapi

Jag erbjuder distansterapi för dig som bor på annan ort och därför inte har möjlighet att fysiskt komma till mottagningen. Plattformen för terapin är Skype, FaceTime eller telefonsamtal och du behöver ha tillgång till en lugn och ostörd plats för samtalen. Det bästa är om dessa möten kan kombineras med sessioner där vi träffas på min mottagning, men jag har också erfarenhet av att terapier som  genomförts helt eller nästan helt på distans har gett goda resultat.