”Nog vet vi vilka vi är, men inte vilka vi kan bli.” William Shakespeare 

 

Individuell samtalsterapi

Att gå i individuell samtalsterapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv på djupet. Du får hjälp att se hur dina känslor, tankar och beteenden hänger ihop och påverkar ditt liv. Att gå i psykoterapi handlar framför allt om att genom tillit, insikt och bearbetning få tilltro till dina möjligheter så att du ska kunna leva i enlighet med dina djupare värderingar och livsmål. I början gör vi en överenskommelse om målet med terapin, hur ofta vi ska träffas och hur länge. Vi kan komma överens om en kortare kontakt eller en längre tids terapi – allt beroende på vad du söker för och hur dina livsomständigheter ser ut.

 

Konsultation, korttids- och långtidsterapi

Som legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och grundläggande utbildning i KBT samt diplomerad psykosyntesterapeut tar jag emot för konsultation och korttidsterapi 12–15 gånger med fokus på ett tema som vi gemensamt kommer fram till. Jag erbjuder även långtidsterapi med en frekvens på 1–2 gånger i veckan liksom psykoterapi för studenter till reducerad kostnad.