Psykoterapin som jag bedriver utgår ifrån modern psykodynamisk teoribildning och/eller psykosyntes med kognitiva inslag.

I psykodynamisk psykoterapi är målet att genom samtal öka kunskapen och medvetenheten om egna känslor, tankar, handlingar och familjemönster samt att förstå de inre sammanhangen så att man lättare kan hantera sin livssituation och påverka sitt eget liv. De aktuella relationerna och hur dessa kan ha påverkats av tidigare erfarenheter i livet står ofta i fokus. I början av en psykoterapi formulerar patienten tillsammans med psykoterapeuten en målsättning med psykoterapin.

Psykosyntesen är en metod för personlig förändring och en människosyn. Den omfattar hela människan – kropp, intellekt, känsla och själ – och fokuserar på det friska inom oss. Genom psykosyntesterapi kan vi bearbeta och läka själsliga sår, frigöra våra kreativa resurser och få stöd i vår längtan efter en djupare mening i tillvaron. Olika metoder används för att frigöra en individs unika resurser – samtal, gestalttekniker, dröm- och symbolarbete, vägledda visualiseringar, fri teckning och skrivtekniker.